REGISTRACIJA Į PARODĄ

Veislynų konkursas

Veislynų konkurse dalyvauja mažiausiai trys bet kurios lyties vienos veislės to paties veisėjo išveisti šunys, mažiausiai iš dviejų skirtingų vadų.

* - Būtina užpildyti


Informacija apie šunis

Palikuonys:

Informacija apie savininką

Priedai

Kartu su užpildyta dalyvio anketa turi būti pateikiami šie priedai:

  • mokėjimo kvito kopija

Informacija apie mokėjimą

Parodos registracijos mokestis:

LTL

Registracijos patvirtinimas